سوالات متداول

سوالات متداول در مورد پکیج و رادیاتور

 س -بهترین مدل پکیج شوفازدیواری چیست؟
ج- هر مدل از دستگاه های موجود برای شرایط متفاوتی طراحی گردیده اند 
دستگاه مناسب برای شما با توجه به شرایط ساختمان" مصالح به کار رفته در
ساختمان و شرایط اب و هوایی منطقه مشخص میگردد.س- پکیج های فن دار در چه شرایطی استفاده می گردند؟

ج-1-درصورتی که محل نصب پکیج فاقد دودکش است.
   2-متراژ ساختمان زیر65 متر باشد.
   3-قطر دودکش ساختمان کمتر از 15س باشد.
   4-پکیج در طبقات اخر باشد و ارتفاع دودکش ساختمان کم باشد.


س-فرق میان پکیج های تک مبدله و دو مبدله در چیست؟


پکیج های تک مبدل:
در این نوع مبدل ها هم آبگرم مصرفی  و هم گرمایش توسط این مبدل با تماس مستقیم با شعله مشعل تامین می گردد. در این نوع پکیج دیواری زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم را با باز کردن یکی از شیرها به دستگاه اعلام می کند توسط فرمان فلومتر آب سر شهر وارد دستگاه و مبدل اصلی دوبل شده و با قرار گیری در معرض شعله مستقیم مشعل گرم شده و از طریق لوله آبگرم مصرفی به طرف  محل درخواست می رود. این عملکرد  مشابه عمل کرد آبگرمکن دیواری فوری می باشد.
در این سیستم کنترل دمای آبگرم مصرفی  بدلیل تماس مستقیم آب با شعله سخت تر بوده و به همین دلیل دمای آبگرم حین مصرف تا حدودی دچار نوسان می گردد.
حال زمانی که مصرف کننده درخواست گرمایش شوفاژ را  دارد و یا به اصطلاح دیگر پکیج را در حالت (زمستانی) قرار می دهد شیر سه طرفه مسیر حرکت را به سمت رادیاتور ها می برد و پمپ فعال شده برای گردش آب در رادیاتور ها  و  مبدل دستگاه .
در این حالت  پمپ پکیج  شوفاژ دیواری  در شرایط زمستانی  فعال می گردد و در حالت تابستانی پمپ دستگاه غیر فعال می باشد.
با  توجه به اینکه در این نوع مبدل های حرارتی  آبگرم مصرفی با شعله مستقیم در تماس است و تمام کار بر عهده یک مبدل  حرارتی در پکیج  می باشد باعث رسوب  بیشتر در این نوع از پکیج های شوفاژ دیواری می گردد.


پکیج دو مبدل یا مونوترمیک ( Monothermic ):
در این نوع پکیج های شوفاژ دیواری از دو نوع مبدل  حرارتی استفاده می گردد ،( مبدل اصلی  و مبدل صفحه ای )
در این نوع از دستگاه ها  برای تامین گرمایش محیط از مبدل  حرارتی اصلی استفاده می شود. به این حالت  که در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش تامین می گردد.
حالا در  زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا فعال شده و با گردش آب شهر در مبدل صفحه ای (ثانویه) آبگرم مصرفی را تامین می کند .
مبدل ثانویه به اینشکل  کار می کند که با جریان  آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده  (تماسی)آبگرم مصرفی را تامین میکند.
در این نوع از دستگاه ها  به جهت ثابت بودن دبی (جریان) عبوری و کنترل بهتر دمای سیال ، حرارت تحت کنترل بوده و آبگرم مصرفی به صورت مطبوع بدست می آید.
و در شرایط کارکرد یکسان ، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم ندارد ، تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای بسیار  دیرتر از پکیج دیواری تک مبدل اتفاق می افتد.
س- ایا جهت گرمایش محیط می توان از کولر های گازی استفاده کرد؟
 
ج- بله
در اکثر کولرهای گازی جدید این امکان وجود دارد و می توان از ان استفاده کرد .